Nieuw

Juni 2024 De wachttijd voor aanmeldingen is zodanig opgelopen dat ik adviseer eerst elders hulp te gaan zoeken.

Voor 2024 zijn er met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de specialistische ggz. Uw behandeling wordt dus i.h.a vergoed vanuit de basis verzekering, maar er zijn enkele diagnoses die niet meer vergoed worden. Raadpleeg daarom uw zorgverzekeraar.

In deze ggz-praktijk wordt individuele gespecialiseerde GGZ behandeling geboden aan volwassenen ( > 18 jr), geen relatie therapie.

Covid 19-beleid 2022/24: Praktijkbezoeken vinden alleen plaats indien u en ik zelf gezond zijn en we volgens de RIVM richtlijnen kunnen handelen,nl. graag voorafgaand aan de afspraak uw handen wassen. Vriendelijk verzoek om niet te vroeg op uw afspraak te komen en bij luchtwegklachten als hoesten of koorts graag even voorafgaand aan uw afspraak contact opnemen. Wanneer de fysieke afspraak niet kan doorgaan om gezondheidsklachten kan uw afspraak omgezet worden in een telefonisch- of videoconsult. De praktijk is overigens uitermate goed geventileerd middels voortdurende frisse lucht toevoer.  Er kunnen desgewenst ook telefonische - of video consulten plaatsvinden. Dat gebeurt altijd  in een goede afstemming met u.

Januari 2022/24 : de praktijk beschikt over een geactualiseerd en goedgekeurd wettelijk Kwaliteitsstatuut GGZ dat per 1-1-17 door de overheid is ingesteld ; zie Kwaliteit en registraties

LVVP Kwaliteitstoetsing maart 2020: de praktijk is door de beroepsvereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten (LVVP) voor de derde keer (elke 5 jaar) wederom glansrijk gevisiteerd en heeft daarmee opnieuw een kwaliteitstoetsingscertificaat ontvangen voor de komende 5 jaar (tot 31 december 2025). Daarmee voldoet de praktijk aan alle kwaliteitsnormen die in de specialistische ggz gesteld worden.lvvp visitatielogo

 

 

In deze sggz - praktijk wordt gebruik gemaakt van een (voor uw privacy) beveiligde wijze van e-mailen, nl met Zivver

zivverlogo schildzivverlogo

Mei 2018: De praktijk voldoet aan de eisen van de nieuwe AVG. Zie de privacy-pagina.

Juli 2015
beeldmerk kwaliteitsregisterIn het
Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP dat in 2015 is opgezet, ben ik per juli 2015 geregistreerd tot juli 2020, waarbij ik ook als supervisor en leertherapeut geregistreerd ben bij deze Ned. Ver. v. Psychotherapie.

De praktijk is aangesloten bij het Ggz samenwerkingsverband PsyVechtdal dat in 2014 is opgericht. Het betreft een samenwerkingsverband van 8 vrijgevestigde praktijken in regio Hardenberg - Ommen, zie de nieuwe website www.psyvechtdal.nl

 

Functioneringsgerichte Gedragsanalyse

VOOR WIE
Wanneer psychische aandoeningen uw functioneren dagelijks of periodiek in behoorlijke mate en/of al langere tijd belemmeren kunt u voor een doelmatige behandeling terecht bij de psychotherapeut.

In Hardenberg e.o.is dat bij de Praktijk voor Gedragstherapie van Mw. I.C. Boeke - Slinkers.
Onder psychische klachten verstaan we o.a. :

 • spanning - en angststoornissen met of zonder paniekaanvallen, fobieën;
 • onzekerheidsklachten en problemen met uw zelfbeeld of (gender) identiteit;
 • depressieve- en stemmingsstoornissen;
 • eetstoornissen (anorexia nervosa en/of boulimia nervosa);
 • dwangstoornissen en/of dwanggedachten;
 • hyperventilatie, ziektevrees, smetvrees;
 • veelvuldig piekeren en/of (ernstige) afwezigheid /dissociatie;
 • burn-out, somatoforme- en psychosomatische stoornissen;
 • rouwverwerking en/of andere verlieservaringen;
 • persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit;
 • trauma's ( w.o Ptss ) en trauma-gerelateerde problematiek

Psychische klachten nemen u meestal in toenemende mate in beslag. En ondermijnen altijd uw welbevinden zonder dat u daar zelf veel aan kunt doen. Alle inspanningen om zelf de klachten de baas te worden, leiden bovendien helaas vaak ook nog tot een uitbreiding van deze klachten.                                                                    

Functioneringsgerichte Gedragsanalyse (=psychotherapie) is een procesmatige behandelvorm waarbij u inzicht krijgt in uw eigen doen en laten (gedrags- en gevoelsmatig) in relatie tot uw eigen omgeving en waarbij u geleidelijk ontdekt hoe u uw eigen welbevinden weer kunt bewaken en bevorderen. Hoe lang uw problemen ook geduurd hebben, verbeteringen zijn bijna altijd mogelijk gebleken. Constructionele Gedragsanalyse is theoretisch gefundeerd op de 'body of knowledge' van fundamenteel wetenschappelijk behavioristisch conditioneringsonderzoek: welke omgevingsaspecten dragen bij tot een gevoel van veiligheid, hoe bewaak je dat?  Het maakt gebruik van wetenschappelijk opgedane kennis over de relatie tussen gedrag en omgeving. Niet de inhoud of vorm van gedrag maar de functie van gedrag in het realiseren van het eigen welbevinden staat hierbij centraal. Daarom is de focus vooral context based (en minder zgn. evidence based) d.w.z. dat de behandeling uitgaat van de eigen context (uw omgeving) ofwel hoe u als persoon zich verhoudt tot uw specifieke wereld (familie,vrienden,werk) om u heen. Bij constructionele gedragstherapie is er dus veel aandacht voor de invloed die de omgeving van de cliënt heeft op diens gedrag. Gedrag is succesvol als het bijdraagt aan het voortbestaan van het individu. Psychische klachten worden daarentegen gekenmerkt door on-welbevinden. Door zich te richten op succesvol gedrag houdt de constructionele gedragstherapie zich rechtstreeks bezig met het voorkomen of opheffen van psychische klachten. Deze aanpak is dus ' functioneringsgericht' en maakt gebruik van 'gedragsontwikkeling' en niet van 'gedrags-eliminatie'. Daarom wordt de aanpak 'constructioneel' genoemd.

Gedragsrepertoire. Succesvol gedrag is afhankelijk van eerdere leerervaringen en de momentane situatie. Succesvol gedrag wordt geleerd in voortdurende wisselwerking met de omgeving. Door conditioneringsprocessen verwerft iedereen een adaptief gedragsrepertoire. Dit gedragsrepertoire bepaalt met welke situaties iemand wel of niet uit de voeten kan. Een situatie moet het individu wel gelegenheid bieden voor zijn succesvolle gedrag in de vorm van aanknopingspunten (zgn. discriminatieve stimuli). Zijn die stimuli er niet, dan kan iemand zijn welbevinden niet actief bewaken. Daarom is de 'reikwijdte' van iemands succesvolle gedrag uiteindelijk afhankelijk van zowel eerdere leerervaringen (bepaalt aard en breedte van het gedragsrepertoire) als van de momentane omgeving (verschaft al dan niet passende discriminatieve stimuli).

In deze praktijk worden vooral behandelingen geboden voor complexe problematiek, die ambulant te behandelen is (max 1x per week): d.w.z.dat u zelf naar de praktijk kunt komen, dat u bereid bent om te vertellen over uw eigen doen en daarbij stilgezet te worden. En om dan vervolgens stapsgewijs te komen tot veranderingen welke uw welbevinden herstellen en uitbreiden. Daarmee wordt tevens recidive (= terugval in klachten/stoornissen) voorkomen. Een dergelijk proces van verandering is niet altijd gemakkelijk maar het sterkt u als persoon, waarbij de kans op terugval aanzienlijk kan afnemen.                                                      

Doelgroepen : volwassenen en jongeren (boven 18 jr).

Partner-relatie- of gezinstherapie wordt niet gegeven.

Voor contact met de Praktijk voor Gedragstherapie klik hier

KvK nr : 08203812

fotoclosefoto
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie