Nieuws

Nov 2019  De wachttijd bedraagt intussen voor een eerste intakegesprek ruim 12 weken met aansluitend behandeling.

Voor 2019/20 zijn er met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de specialistische ggz. Uw behandeling wordt dus i.h.a vergoed vanuit de basis verzekering, maar er zijn enkele diagnoses die niet meer vergoed worden. Raadpleeg daarom uw zorgverzekeraar.

Mei 2018: De praktijk voldoet aan de eisen van de nieuwe AVG. Zie de privacy-pagina.

In deze praktijk 2018/19 wordt met name individuele gespecialiseerde GGZ behandeling geboden aan volwassenen ( > 18 jr).

Juli 2017 Mijn bevoegdheid tot supervisor van de beroepsvereniging VGcT is opnieuw met 5 jaar verlengd tot 2022.

Voorjaar 2017 Invoering beveiligd e-mailverkeer met u via

zivverlogo schildzivverlogo

Januari 2017: de praktijk beschikt over het wettelijk Kwaliteitsstatuut GGZ dat per 1-1-17 van kracht is ; zie Kwaliteit en registraties

Februari 16 Mijn registratie tot leersupervisor is een feit bij de Ned. voor Psychotherapie.

Juli 2015 Mijn BIG beroepsregistratie als klinisch psychologe, welke elke 5 jaar door de overheid wordt getoetst, is verlengd tot 2021.

Juli 2015
beeldmerk kwaliteitsregisterIn het
Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP dat in 2015 is opgezet, ben ik per juli 2015 geregistreerd tot juli 2020, waarbij ik ook als supervisor en leertherapeut geregistreerd ben bij deze Ned. Ver. v. Psychotherapie.

Juni 2015
lvvp visitatielogoDe praktijk is succesvol gevisiteerd tot 2020 door de beroepsvereniging LVVP en voldoet daarmee aan alle kwaliteitsnormen die aan een praktijk in de specialistische ggz gesteld worden.

De praktijk is aangesloten bij het Ggz samenwerkingsverband PsyVechtdal dat in 2014 is opgericht. Het betreft een samenwerkingsverband van 8 vrijgevestigde praktijken in regio Hardenberg - Ommen, zie de nieuwe website www.psyvechtdal.nl

 

Psychotherapie en Gedragstherapie

VOOR WIE
Wanneer psychische aandoeningen dagelijks of periodiek in behoorlijke mate en eventueel al langere tijd uw functioneren belemmeren kunt u voor een doelmatige behandeling terecht bij de klinisch psycholoog (specialist) - psychotherapeut.

In Hardenberg e.o.is dat bij de Praktijk voor Gedragstherapie van Mw. I.C. Boeke - Slinkers.
Onder psychische klachten verstaan we o.a. :

 • spannings - en angststoornissen met of zonder paniekaanvallen, fobieën;
 • onzekerheidsklachten en problemen met uw zelfbeeld of (gender) identiteit;
 • depressieve- en stemmingsstoornissen;
 • eetstoornissen (anorexia nervosa en/of boulimia nervosa);
 • dwangstoornissen en/of dwanggedachten;
 • hyperventilatie, ziektevrees, smetvrees;
 • veelvuldig piekeren en/of (ernstige) afwezigheid /dissociatie;
 • burn-out, somatoforme- en psychosomatische stoornissen;
 • rouwverwerking en/of andere verlieservaringen;
 • persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit;
 • trauma's ( w.o Ptss ) en trauma-gerelateerde problematiek

Psychische klachten nemen u meestal in toenemende mate in beslag. En ondermijnen altijd uw welbevinden zonder dat u daar zelf veel aan kunt doen. Alle inspanningen om zelf de klachten de baas te worden, leiden bovendien helaas vaak ook nog tot een uitbreiding van deze klachten.                                                                    

Psychotherapie is een procesmatige behandelvorm waarbij u inzicht krijgt in uw eigen doen en laten (gedrags- en gevoelsmatig) tov uw omgeving en waarbij u geleidelijk ontdekt hoe u uw emotionele problematiek weer zelf de baas kunt worden. Hoe lang uw problemen ook geduurd hebben, verbeteringen zijn bijna altijd mogelijk gebleken. Mijn werkwijze is vooral context based ( en minder zgn. evidence based) dwz dat de behandeling uitgaat van uw eigen context (omgeving) ofwel hoe u als persoon zich verhoudt tot de specifieke wereld (familie,vrienden,werk) om u heen.

In deze praktijk worden vooral behandelingen geboden voor complexe problematiek welke ambulant behandelbaar is (max 1x per week): dwz.dat u zelf naar de praktijk kunt komen, dat u bereid bent zich open te stellen om inzicht in uw eigen doen en laten te verwerven. En om dan vervolgens stapsgewijs te komen tot veranderingen welke uw functioneren versterken en uitbreiden. Daarmee wordt tevens recidive (= terugval in klachten/stoornissen) voorkomen. Een dergelijk proces van verandering is niet altijd gemakkelijk maar het sterkt u wel als persoon.                                                        

Doelgroepen : volwassenen en jongeren (boven 18 jr).

Partner-relatie- of gezinstherapie wordt niet gegeven.

Voor contact met de Praktijk voor Gedragstherapie klik hier!

KvK nr : 08203812

foto lon
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie