Klachten en Geschillen

De Psychotherapiepraktijk voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen gesteld in de "Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg" (Wkkgz). Nu wordt door onze beroepsvereniging nog verwezen naar de WKCZ (Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector).

Eventuele klachten legt u in beginsel eerst neer bij mijzelf.

Als dat geen oplossing biedt is de Klachtenregeling van LVVP of van de NVP van toepassing.

Zie: LVVP; Hoe te handelen bij klachten.

Of: NVP Klachtenregeling

 

foto
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie