De behandelkosten in de specialistische ggz

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Omdat ik contracten heb afgesloten met onderstaande verzekeraars kunnen de kosten direct bij deze verzekeraars gedeclareerd worden. Het wettelijk verplichte eigen risico voor 2021 van ca € 385 per jaar wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen. I.v.m. de overgang van de tot nu toe DBC financiering naar een nieuw financieringssystematiek, het zgn. Zorg Prestatie Model (ZPM) per 1-1-2022, wordt in 2021 uw eigen risico aangesproken en in 2022 ook. Dat geldt voor behandelingen, gestart in 2021 die doorlopen in 2022 ( tot uiterlijk 31.12.2022).

VERGOEDING VAN SPECIALISTISCHE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (SGGZ)
Specialistische zorg is bedoeld voor meer complexe problematiek, die vaak een langduriger karakter heeft. De mogelijkheden voor vergoeding zijn bij specialistische zorg ruimer dan bij de basis GGZ, behandelingen hebben een looptijd van een jaar waarin het aantal afspraken niet beperkt wordt. Specialistische geestelijke gezondheidszorg is enkel mogelijk wanneer de huisarts in de verwijsbrief naar specialistische geestelijke gezondheidszorg verwijst. Er bestaat geen eigen bijdrage voor specialistische zorg, wel moet u rekening houden met het verplicht eigen risico. Zie ook: LVVP Vergoedingsregeling.

Bv. wanneer u uw behandeling start in januari 2021 mocht uw dossier in de specialistische ggz maximaal een jaar openstaan. Echter, omdat er per 1-1-2022 een nieuwe financieringsmethodiek wordt ingesteld, zullen alle dbc's op 31 december 2021 worden gesloten en worden uitbetaald. Bij afsluiting van de behandeling gaat er een nota naar uw zorgverzekering en vindt een verrekening plaats met uw verplichte eigen risico (van 2021). De declaratie gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekering zodra uw dossier gesloten wordt.

Voor het zonder berichtgeving wegblijven of het niet tijdig (minder dan 24u) afzeggen van een behandelafspraak mag de behandelaar van de zorgverzekering bij u een nota in rekening brengen. In deze praktijk zijn de kosten daarvoor € 25,=.

Met alle zorgverzekeraars heeft deze praktijk ook voor 2021 in de Specialistische GGZ weer contracten afgesloten:

In de praktijk wordt veel samengewerkt met andere 1NP collega psychotherapeuten en in regionale verbanden van GZ- en klinisch psychologen, psychiaters en spv in de regio Hardenberg,Ommen (samenwerkingsverband Psy Vechtdal),Coevorden,Emmen, Almelo, Zwolle.

foto
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie