De behandelkosten in de specialistische ggz

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Omdat ik contracten heb afgesloten met onderstaande verzekeraars kunnen de kosten direct bij deze verzekeraars gedeclareerd worden. Het wettelijk verplichte eigen risico voor 2022 van ca € 385,= per jaar wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen. I.v.m. de overgang van de DBC financiering naar een nieuw financieringssystematiek, het zgn. Zorg Prestatie Model (ZPM) per 1-1-2022, wordt in 2021 uw eigen risico aangesproken en in 2022 ook. Dat geldt voor behandelingen, gestart in 2021 die doorlopen in 2022 (tot uiterlijk 31-12-2022).

VERGOEDING VAN SPECIALISTISCHE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (SGGZ)
Specialistische zorg is bedoeld voor meer complexe problematiek, die vaak een langduriger karakter heeft en kan alleen plaatsvinden op verwijzing van uw huisarts  naar specialistische ggz. Omdat ik voor 2022 met alle zorgverzekeraars contracten heb afgesloten zijn uw kosten beperkt tot het medisch risico van 2022, dus in principe € 385,= tenzij u een hoger eigen risico hebt afgesproken..

In verband met de transitie van DBC naar de nieuwe financiering (ZPM) worden alle dbc's op 31 december 2021 gesloten en gefactureerd. Bij afsluiting van de behandeling gaat er een nota naar uw zorgverzekering en vindt een verrekening plaats met uw verplichte eigen risico van 2021.

De declaraties binnen het nieuwe Zorg Prestatie Model zullen maandelijks plaatsvinden via uw zorgverzekeraar. De tarieven voor het Zorg Prestatie Model vindt u hier.

Voor het zonder berichtgeving wegblijven of het niet tijdig (minder dan 24u) afzeggen van een behandelafspraak mag de behandelaar van de zorgverzekering bij u een nota in rekening brengen. In deze praktijk zijn de kosten daarvoor € 25,=.

Met alle zorgverzekeraars heeft deze praktijk voor 2021 en 2022 in de Specialistische GGZ weer contracten afgesloten:

In de praktijk wordt veel samengewerkt met 1NP collega psychotherapeuten en in regionale verbanden van GZ- en klinisch psychologen, psychiaters en spv in de regio Hardenberg,Ommen (samenwerkingsverband Psy Vechtdal),Coevorden,Emmen, Almelo, Zwolle.

foto
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie