De behandelkosten in de specialistische ggz

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Omdat ik contracten heb afgesloten met onderstaande verzekeraars kunnen de kosten direct bij deze verzekeraars gedeclareerd worden. Het wettelijk verplichte eigen risico voor 2024 van ca € 385,= per jaar wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen.

VERGOEDING VAN SPECIALISTISCHE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (SGGZ)
Specialistische zorg is bedoeld voor meer complexe problematiek, die vaak een langduriger karakter heeft en kan alleen plaatsvinden op verwijzing van uw huisarts naar specialistische ggz. Omdat ik voor 2024 met alle zorgverzekeraars contracten heb afgesloten zijn uw kosten beperkt tot het medisch risico van 2024, dus in principe ca € 385,= tenzij u een hoger eigen risico hebt afgesproken..

De declaraties binnen het nieuwe Zorg Prestatie Model zullen maandelijks plaatsvinden via uw zorgverzekeraar. De tarieven voor het Zorg Prestatie Model vindt u hier. De duur van een consult bepaalt het tarief, ook als dat in tijd uitloopt.

Voor het zonder berichtgeving wegblijven of het niet tijdig (minder dan 24u) afzeggen van een behandelafspraak mag de behandelaar van de zorgverzekering bij u een nota in rekening brengen. In deze praktijk zijn de kosten daarvoor € 25,=.

Met alle zorgverzekeraars heeft deze praktijk voor 2024 in de Specialistische GGZ wederom contracten afgesloten:

In de praktijk wordt veel samengewerkt met collega psychotherapeuten in regionale verbanden van GZ- en klinisch psychologen, psychiaters en spv in de regio Hardenberg,Ommen (samenwerkingsverband Psy Vechtdal),Coevorden,Emmen, Almelo, Groningen.

foto
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie