De behandelkosten in de specialistische ggz

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Omdat ik contracten heb afgesloten met onderstaande verzekeraars kunnen de kosten direct bij deze verzekeraars gedeclareerd worden. Het wettelijk verplichte eigen risico voor 2022 / 2023 van ca € 385,= per jaar wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen. I.v.m. de overgang van de DBC financiering naar een nieuw financieringssystematiek, het zgn. Zorg Prestatie Model (ZPM) per 1-1-2022, wordt in 2021 uw eigen risico aangesproken en in 2022 ook. Dat geldt voor behandelingen, gestart in 2021 die doorlopen in 2022 (tot uiterlijk 31-12-2022).

VERGOEDING VAN SPECIALISTISCHE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (SGGZ)
Specialistische zorg is bedoeld voor meer complexe problematiek, die vaak een langduriger karakter heeft en kan alleen plaatsvinden op verwijzing van uw huisarts naar specialistische ggz. Omdat ik voor 2023 met alle zorgverzekeraars contracten heb afgesloten zijn uw kosten beperkt tot het medisch risico van 2023 , dus in principe ca € 385,= tenzij u een hoger eigen risico hebt afgesproken..

De declaraties binnen het nieuwe Zorg Prestatie Model zullen maandelijks plaatsvinden via uw zorgverzekeraar. De tarieven voor het Zorg Prestatie Model vindt u hier. De duur van een consult bepaalt het tarief. De zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Voor het zonder berichtgeving wegblijven of het niet tijdig (minder dan 24u) afzeggen van een behandelafspraak mag de behandelaar van de zorgverzekering bij u een nota in rekening brengen. In deze praktijk zijn de kosten daarvoor € 25,=.

Met alle zorgverzekeraars heeft deze praktijk voor 2022 en 2023 in de Specialistische GGZ weer contracten afgesloten:

In de praktijk wordt veel samengewerkt met collega psychotherapeuten in regionale verbanden van GZ- en klinisch psychologen, psychiaters en spv in de regio Hardenberg,Ommen (samenwerkingsverband Psy Vechtdal),Coevorden,Emmen, Almelo, Groningen.

foto
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie