De behandelkosten in de specialistische ggz

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Omdat ik contracten heb afgesloten met veonderstaande verzekeraars kunnen de kosten direct bij deze verzekeraars gedeclareerd worden. Het wettelijk verplichte eigen risico voor 2019 van € 385 per jaar  wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen.

VERGOEDING VAN SPECIALISTISCHE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (SGGZ)
Specialistische zorg is bedoeld voor meer complexe problematiek, die vaak een langduriger karakter heeft. De mogelijkheden voor vergoeding zijn bij specialistische zorg ruimer dan bij de basis GGZ, behandelingen hebben een looptijd van een jaar waarin het aantal afspraken niet beperkt wordt. Specialistische geestelijke gezondheidszorg is enkel mogelijk wanneer de huisarts in de verwijsbrief naar specialistische geestelijke gezondheidszorg verwijst. Er bestaat geen eigen bijdrage voor specialistische zorg, wel moet u rekening houden met het verplicht eigen risico. Zie ook: LVVP Vergoedingsregeling.

Bv. wanneer u uw behandeling start in januari 2019 mag uw dossier in de specialistische ggz maximaal een jaar openstaan. Bij afsluiting van de behandeling of uiterlijk na een jaar (dus in januari 2019) gaat er een nota naar uw zorgverzekering en vindt een verrekening plaats met uw verplichte eigen risico (van 2018). De declaratie gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekering zodra uw dossier gesloten wordt.

In 2014 heeft de overheid bepaald dat de diagnose op de factuur komt, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Vraag uw behandelaar naar de zgn. Opt - Out regeling (NZa).

Voor het zonder berichtgeving wegblijven of het niet tijdig (minder dan 24u) afzeggen van een behandelafspraak mag de behandelaar van de zorgverzekering bij u een nota in rekening brengen. In deze praktijk zijn de kosten daarvoor € 25,=.

Met alle zorgverzekeraars heeft deze praktijk ook voor 2019 in de Specialistische GGZ weer contracten afgesloten:

Voor de dossiervorming, contractering zorgverzekeraars, agendering, facturering en kwaliteitsbewaking is de praktijk ook aangesloten bij de Stichting 1NP, eerste netwerk professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

In de praktijk wordt veel samengewerkt met andere 1NP collega psychotherapeuten en in regionale verbanden van GZ- en klinisch psychologen, psychiaters en spv in de regio Hardenberg,Ommen (samenwerkingsverband Psy Vechtdal),Coevorden,Emmen, Almelo, Zwolle.

 

foto lon
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie