Beroepseisen en Registratie

Visitatie LVVP

De praktijk is door de LVVP in maart 2020 wederom voor de 5-jaarlijkse herregistratie van de praktijkvoering en beroepsuitoefening met goed gevolg gevisiteerd. Dit visitatie certificaat geldt tot 31 december 2025.

                                                    lvvp visitatielogo

Kwaliteitsregister NVP

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft in juni 2015 een Kwaliteitsregister opgezet, waarin ik geregistreerd ben. Dit betekent dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen als psychotherapeut. 

                                                                    beeldmerk kwaliteitsregister

Kwaliteitsstatuut

Het Zorginstituut Nederland bepaalt dat elke GGZ zorgverlener per 1 jan 2017 moet beschikken over een zgn Kwaliteitsstatuut. Dit Kwaliteitsstatuut is door mij opgesteld conform het daarvoor geldende format en opnieuw geactualiseerd per december 2021. Mijn Kwaliteitsstatuut is nu wederom goedgekeurd door het daarvoor aangewezen beoordelingsbureau Mediquest.

U kunt hier kennis nemen van de inhoud van mijn Kwaliteitsstatuut.

BIG Registratie

Het beroep Gezondheidszorg psycholoog en het beroep psychotherapeut zijn beide door de overheid geregistreerd onder de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) in 2 afzonderlijke BIG registers.

Deze wet regelt en bewaakt de kwaliteit van deze beide beroepen, waaronder ook het publiekrechtelijk tuchtrecht valt. Ik ben geregistreerd in beide BIG registers. In juli 2015 is mijn BIG specialisten herregistratie als klinisch psychologe weer verlengd tot 2021. Hierna blijft mijn registratie in het BIG register bestaan als Gezondheidszorg psycholoog.

Elke psychotherapeut is ook verplicht lid van een therapie vereniging: sinds 1977 ben ik lid, supervisor, leertherapeut en opleider (sinds 1981) van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), waarbij het lidmaatschap en het supervisor schap van de Vereniging elke 5 jaar opnieuw moet worden getoetst. Ook hier is bij- en nascholing verplicht voor het behouden van het lidmaatschap.

Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten hebben zich voor hun kwalitatieve beroepsuitoefening en voor hun belangenbehartiging verenigd in de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) en / of Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) welke een verplichte klachtenregeling heeft en kwaliteitseisen hanteert voor de praktijkvoering, ook in overleg met de zorgverzekeraars en overheid. Van beide beroepsverenigingen ben ik lid -specialist.

Sinds ruim 40 jaar ben ik werkzaam in de ambulante geestelijke gezondheidszorg bij diverse instellingen (IMP, Riagg, GGZ Drenthe, Stichting 1nP), zowel als professional, manager en kwaliteitsadviseur. Ik heb een brede kijk op het werkveld en veel ervaring in het behandelen van zowel enkelvoudige als complexe psychiatrische problematiek bij volwassenen, ouderen en adolescenten.

BIG registratie  nr 19025738525 in register GZ - Psycholoog en BIG registratie nr 39025738516 in register Psychotherapeut

Ga naar BIG register m.b.v. QR code: 

QR code klinisch psycholoog

BIG registratie  nr 39025738516 in register Psychotherapeut

Ga naar BIG register m.b.v. QR code:

qr code psychotherapeut

Lidmaatschappen en aansluitingen

Vereniging v. Gedragstherapie en Cognitieve Therapie : Supervisor, Opleider en Leertherapeut sinds 1981 geweest

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten: Lid sinds 2008

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie: Lid - specialist (supervisor) sinds 1981

AGB code: 94001935

AGB code praktijk: 94001553

KvK: 08203812

 

foto
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie