Privacy in Praktijk voor Gedragstherapie

Er wordt zorg gedragen voor een plezierig werk- en leerklimaat waarin u zich op uw gemak kunt voelen en u zich kunt uitspreken over alles wat u bezig houdt en in uw persoonlijke leven belangrijk is.

De onderwerpen die tijdens de gesprekken met de psychotherapeut aan bod komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw privacy is dus gewaarborgd: deze geheimhoudingsplicht is geregeld via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; of Europese GDPR) maar bovendien in de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

De AVG regelt bescherming van uw persoonsgegevens op de grondslag van de WGBO.

In het kader van de AVG geldt het privacy statement.

Communicatie met U

zivverlogo schild zivverlogo

De communicatie met u verloopt via beveiligde en versleutelde e-mail.

Hoe dat in z'n werk gaat leest u hier.

fotofoto
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie