Privacy in Praktijk voor Gedragstherapie

Er wordt zorg gedragen voor een plezierig werk- en leerklimaat waarin u zich op uw gemak kunt voelen en u zich kunt uitspreken over alles wat u bezig houdt en in uw persoonlijke leven belangrijk is.

De onderwerpen die tijdens de gesprekken met de psychotherapeut aan bod komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw privacy is dus gewaarborgd: deze geheimhoudingsplicht is onder meer geregeld in de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Er wordt dus ook geen informatie aan derden verstrekt tenzij dat in uw belang is en u daarvoor schriftelijk uw toestemming heeft gegeven. Het moet u dan ook duidelijk zijn gemaakt voor welk doel die informatie uit uw dossier verstrekt zou moeten worden, bv  aan een bedrijfsarts. In dat geval bepaalt u mede welke informatie wordt verstrekt.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verplicht tot het aangaan van een behandelovereenkomst, waarin u zich goed kunt vinden en ook kunt instemmen.

De Wet Persoonsgegevens regelt onder meer dat u altijd recht op inzage in uw dossier heeft; het dossier is eigendom van de behandelinstelling.

Het behandeldossier blijft volgens de wet na beëindiging van de psychotherapie nog 15 jaar bewaard, tenzij u een schriftelijk verzoek tot vernietiging indient.

Communicatie met U

zivverlogo schild zivverlogo

De communicatie met u verloopt zoveel mogelijk via beveiligde en versleutelde e-mail.

Hoe dat in z'n werk gaat leest u hier.

boeke
Psychologie en Gedragstherapiezomerweideagapanthusorigineel
Praktijk voor gedragstherapie